НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4350978 Картинка 8899039 Картинка 11759426 Картинка 2211336 Картинка 11177505 Картинка 11371353 Картинка 8257913 Картинка 3103953 Картинка 10119432 Картинка 11467186

Кандидатстване

Обща информация Справочник за кандидат-студентите 2022 Календарен график Документи за кандидатстване Специалности Балообразуване Критерии за оценка по вид спорт Документи за записване Такси за кандидатстване и обучение Как да се реализирам? Подаване на документи за кандидатстване

 

Препоръчваме използването на платформата за онлайн подаване на документи.
https://ksk.nsa.bg:8443/2022

При кандидатстване за специалност „Кинезитерапия“
само завършилите средно образование преди 2008 година
могат да ползват като балообразуваща оценката по биология
 от дипломата за средно образование. 

При възникнали технически грешки или затруднения с
подаването на документи и проверка на резултати онлайн, можете да се
свържете с нас на тел: 0894700520

 

 

    
 
??????? ??? Facebook Twitter Share