НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5571201 Картинка 9053126 Картинка 8136025 Картинка 494430 Картинка 1507113 Картинка 12194721 Картинка 8943922 Картинка 6736869 Картинка 595622 Картинка 855825

Отлично представяне на НСА на международната фитнес сцена

През мецец април, студентката от НСА „Васил Левски“ Емилия Христова – IV курс, специалност „Фитнес“ , Факултет Спорт, се класира в призовата тройка на престижните  международни състезания по културизъм и фитнес: 
9.04.2022 Балканско първенство по културизъм и фитнес,  Княжевац (Сърбия) 2 място, категория Fit Model 
16.04.2022 Hercules Macedonia 1 място, категория Fit pairs
16.04.2022 Hercules Macedonia 3 място, категория Fit model
24.04.2022 Diamond Cup Malta 1 място,  категория Wellness
24.0.2022 Diamond Cup Malta 2 място,  категория Fit pairs


 
??????? ??? Facebook Twitter Share