НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5980106 Картинка 5549531 Картинка 5121684 Картинка 3569340 Картинка 1070776 Картинка 9300143 Картинка 2256957 Картинка 7223351 Картинка 492909 Картинка 3963679

Приветствие по случай Деня на народните будители от председателя на Общото събрание на НСА „Васил Левски“


Скъпи колеги , студенти и възпитаници на Академията,

 

Денят на народните будители е едно достойно духовно завоевание на нашия народ, което е създадено от необходимостта ние всички, обединени в привързаността към нашето Отечество и народ, към ценностите на неговата култура и правото ни да бъдем равностойни с останалите нации, да насърчим един другиму морални сили, да усилим упованието и вярата в собственото ни достойнство като народ, способен за творческо развитие и собствен културен принос в съвременната цивилизация. Като източник на тези сили ние изразяваме уважение и признателност към тези от нас, които със своята енергия вдъхновяват и насърчават обществото ни към напредък и съвършенство.

По стечение на обстоятелствата днес, както и при създаването на този забележителен празник преди почти 100 г., ние се намираме пред предизвикателства, поставящи на изпитание нашите способности, нашите сили и отговорности пред обществото. Но за разлика от онези смутни времена на разорение и отчаяние, днес ние притежаваме огромната сила на натрупаната култура, опит, изграден авторитет и стабилност в съвременния свят, за да посрещнем с гордост този светъл ден за всеки просветен деец, обществен и културен деятел, за всеки родолюбец.

България като част от Европейската цивилизация и член на Европейския съюз има своето основание и възможности да бъде конструктивен фактор в опазването и развитието на фундаменталните човешки ценности, в защитата на идеите за мира, солидарността, равноправното развитие, основано на собствените културни и духовни традиции, постижения и особености на всеки народ. В това се състоят и обединителните идеи, проповядвани от нашите народни будители независимо от епохата и обстоятелствата, в които те са създавали духовните и нравствените опори на нашия народ. Идеи и дело, които са изградили днешния авторитет на нашето Отечество.

В светлината на този забележителен празник днес ние сме призвани по-скоро да отправим поглед и да потърсим сред нас съвременните будители, които нямат слава и почести. Защото, както знаем от миналото, истинското величие на нашите народни будители са били идеите и всеотдайността, стигаща до саможертва в името на народа и духовността, а не слава и почести. 

Днес една част от днешните неизвестни все още никому учители, творци, общественици, духовници, спортисти посвещават своя живот и творчество в името на обществото и на общочовешките идеали за хуманизъм и справедливост. Те са всъщност днешните будители.

На този ден, наред с преклонението към нашите достойни предци, е от огромно значение да открием, да изтъкнем и да изкажем нашето признание и на днешните будители. На хората, поели тежкия и неблагодарен товар на борбата за духовност, за нравствена висота, за отстояване на културната и национална самоличност и достойнства на българите. Тези хора имат нужда от огромна социална и морална подкрепа, за да могат и те да намерят в нашето уважение и признание към тях повече сили и вяра за изпълнение на своята благородна мисия.

Нашата Академия и в миналото, и днес – със своята цялостна политика и дейност, ярко доказва своята привързаност и отговорност да бъде надежден поддръжник и фактор за развитие на духовните и културните ценности на нашия народ чрез възпитанието и изграждането на хиляди специалисти, с развитието на науката, с приноса си за социалния културен напредък на обществото. Именно сред тях сме призвани да търсим и насърчаваме бъдещите будители на България.

Честит празник!

Проф. Лозан Митев

 

Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share