НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3644388 Картинка 10180667 Картинка 12046255 Картинка 7684326 Картинка 8615552 Картинка 334934 Картинка 4436793 Картинка 5905377 Картинка 391427 Картинка 8257151

XXV научна конференция „Личност, мотивация, спорт“

Катедра „Психология, педагогика и социология“ към Национална спортна академия „Васил Левски“ проведе днес своята юбилейна 25-а научна конференция „Личност, мотивация, спорт“ , която макар и в онлайн среда събра за пореден път водещи учени, преподаватели и експерти в сферата на хуманитарните науки в спорта.
Убедителна илюстрация за интереса към форума бе големия брой доклади и над 50 участници, които споделиха опит и дискутираха по важни теми в двете основни секции на конференцията - социални аспекти в спорта и физическо възпитание и спорт. Голямо внимание в докладите от областта на физическото възпитание и спорта бе обърнато на предизвикателствата и тенденциите в процеса на обучение в условията на пандемия, както и намирането на разнообразни подходи, методи и средства за обучение по време на пандемията КОВИД-19.
Пленарен доклад „25 години научна конференция „Личност, мотивация, спорт“ изнесе проф. Татяна Янчева, заместник-ректор на НСА, дългогодишен преподавател и ръководител на катедрата. В него тя изтъкна ролята на проф. Никола Попов и на всички свои колеги, които с активната си работа и отдаденост в годините превръщат конференцията в най-значимата проява на хуманитарните науки в спорта. „Със своето равнище и иновационна проблематика конференцията се превърна в богат форум за научно израстване, изява и академичен диалог не само на членовете на катедрата, но и на специалисти от други катедри, от други висши училища и научни организации у нас и в чужбина, а по този начин в показателен пример за равнището и мястото на преподавателите от катедрата в спортната наука“ – обобщи проф. Янчева.
Началото на конференцията „Личност, мотивация, спорт“ е поставено на 25 ноември 1994 година. За своите 25 издания тя бележи непрекъснат ръст, както по отношение на тематичните области, така и по броя на участниците в нея. Превръща се в значимо предизвикателство за психолози, педагози, философи и социолози. За този период от време в рамките на катедрените научни конференции са представени и отпечатани в отделните томове на сборниците „Личност, мотивация, спорт“ 835 научни доклади, представени от 1208 автори. Разширяват се и тематичните области, към които е насочена изследователската дейност, като в годините се оформят три основни направления, около които се концентрират усилията на специалистите от различни области – „Личност и спорт“, „Образование, мотивация, спорт“, „Общество и спорт“.


Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share