НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5157074 Картинка 9748236 Картинка 9782963 Картинка 10426205 Картинка 10004587 Картинка 10297585 Картинка 178510 Картинка 6913599 Картинка 6396956 Картинка 5033046

Среща на ръководствата на НСА и НПСС

В продължение на ползотворното си сътрудничество в кабинета на ректора се проведе работна среща между ръководствата на Национална спортна академия „Васил Левски“ и Националното представителство на студентските съвети в Република България.
Проф. Николай Изов запозна председателя на НПСС, Даниел Парушев  със състоянието на базата, с предприетите ремонтни дейности, с проблемите,  свързани с учебния процес и обучението на студентите в епидемичната обстановка към момента и благодари за подкрепата при осигуряването на средствата за ремонт на общежитието на Академията – бл. 61 в Студентски град..
От своя страна лидерът на студентите в България заяви готовността си да продължава да защитава интересите на висшите училища. Той сподели желанието на по-голямата част от студентската общност у нас за присъствено обучение, което получи подкрепа и от ръководството на Спортната академия. Стана ясно, също така, че НПСС ще отстоява пред изпълнителната власт промяна в Закона за бюджета за 2022 година за увеличаване на финансирането на висшите училища.
В знак на благодарност за съдействието и подкрепата при организацията  и провеждането на лятната универсиада „Летен университет“ 2021 Даниел Парушев връчи на проф. Николай Изов почетния знак на Националното представителство на студентските съвети.
 

Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share