НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4789877 Картинка 4633768 Картинка 381334 Картинка 9868996 Картинка 11923758 Картинка 431666 Картинка 5111591 Картинка 10884288 Картинка 2357758 Картинка 2083799

Приветствие на ректора по случай Деня на Академията – 15 ноември

 
Уважаеми членове на Академичното ръководство, Академичния съвет и Съвета на настоятелите
 към Национална спортна академия „Васил Левски“,
скъпи преподаватели, студенти и служители,

 
За мен е изключителна чест и удоволствие да Ви приветствам по случай Деня на Академията – 15 ноември. Денят на основаването на нашата Алма матер – лидер във висшето спортно образование у нас, на Балканския регион и Европа.
На този ден ние отдаваме нашата почит и уважение пред основоположниците и пред всички, които в годините свързаха житейския си и професионален път с Академията, работейки отговорно за качествено образование и за издигане на нейния авторитет. 
Изказваме благодарността си към всички Вас, които с голяма отдаденост  продължавате да изпълнявате основната мисия на нашето висше училище - да подготвя висококвалифицирани специалисти, способни да развиват и прилагат научни знания в различните области на физическото възпитание, спорта, туризма и кинезитерапията. Да укрепва и надгражда  националните традиции в спортното образование, полагащо стабилната основа в професионалното развитие на младите хора в България. 
Национална спортна академия „Васил Левски“ е създавала и ще продължава да създава качествени личности, учени на световно ниво, висококвалифицирани експерти, носещи специфичния заряд на нашата общност, знанията и способностите, отличаващи ни навсякъде по света. 
В навечерието на 80-годишнината от създаването на НСА „Васил Левски“, която ще честваме през 2022 година с гордост можем да отбележим, че е огромен приносът ни за развитието и успехите на българския спорт, спортното образование, педагогиката, кинезитерапията, спортната наука и туризма.
Скъпи преподаватели, студенти и служители, уважаеми колеги!
На днешния празничен ден Ви пожелавам от все сърце здраве, благоденствие, увереност в собствените възможности, енергия за добри дела и нека се сбъдват мечтите Ви.
Честит празник!
 
Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share