НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5162842 Картинка 6704798 Картинка 8549649 Картинка 582795 Картинка 5594098 Картинка 11239481 Картинка 5607756 Картинка 2720063 Картинка 10583246 Картинка 9143275

Факултет "Спорт"

Ръководство и администрация на факултета
Декан: Проф. Красимир Петков, ДН
Зам.декан: Доц. Христо Андонов, доктор

Инспектор УР:   Радослава Цанкова  (02) 4014(215)  
Валентина Михайлова  (02) 4014(215)  
Ивелина Костадинова  (02) 4014(217)  

Катедра Теория на спорта Катедра Борба и джудо Катедра Технически и ледени спортове Катедра Мениджмънт и история на спорта Катедра Футбол и тенис Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички Катедра Физиология и биохимия

Решения на Факултетния съвет

Деканат на факултет "Спорт"

Адрес: София 1700, Студентски град, Национална Спортна Академия
Телефонен номератор: 02 40 12345
email: nsa_tf@nsa.bg

 

Декан

Проф. Красимир Петков 

Сграда Ректорат, ет. 1
тел. (02) 4014(333)
e-mail: k_dakov@abv.bg

 

Зам.-декан

 

Доц. Христо Андонов

Сграда Ректорат, ет. 1, каб. 102, 315
тел. (02) 4014(333)

Мобилен тел: 0892 299 818
E-mail: icoandonov@abv.bg

 

Инспектори
Учебна работа

Ивелина Костадинова
(02) 4014(217)

Валентина Михайлова
(02) 4014(215), 0898 77 66 69

Радослава Цанкова
(02) 4014(217)

 

Факултет "СПОРТ" подготвя специалисти с висше образование в област на висшето образование „Здравеопазване и спорт”, професионално направление „Спорт”

 

Образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР”

Обучението в степента "бакалавър" осигурява базова широкопрофилна подготовка. Завършилите специалността „Спорт” получават професионална квалификация „треньор по вид спорт”, което им дава право да осъществяват тренировъчна и методична дейност във всички нива на системата на спорта.
Учебният план, по който се осъществява обучението включва:

  • Базови хуманитарни дисциплини – педагогика, психология, философия, информатика, чужд език, социология и др.
  • Базови медико-биологични дисциплини – анатомия, физиология, биохимия, биомеханика, спортна медицина и др.
  • Специални дисциплини – теория и методика на физическото възпитание, теория на спортната тренировка, управление на спорта, обща теория и методика на кинезитерапията, спорт за инвалиди, метрология, методология и статистически методи в спорта, масаж, функционална диагностика и др.
  • Физическо възпитание и спорт - спортна и художествена гимнастика, лека атлетика, баскетвол, волейбол, хандбал, футбол, плуване, тежка атлетика и др.
  • Учебни курсове по:

Зимни спортове – след І семестър
Водни спортове – след ІІ семестър
Туризъм, алпинизъм, ориентиране – след ІV семестър

  • Стажантска практика:

Треньорска практика – участие в спортно-тренировъчния процес на спортните клубове:
Педагогическа практика – участие в учебния процес в средните училища;

Учебното съдържание в НСА е съобразено с Европейската кредита система, според която 1 кредит е равен на 15 часа положително оценена академична натовареност. Общият хорариум е съобразен с Държавните образователни изисквания за придобиване на бакалавърска степен.


ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА ФАКУЛТЕТ "СПОРТ" (мандат 2020/2024 г.) 

СПИСЪК
на членовете на Факултетния съвет

 

Проф. Красимир Петков, дн – Декан

Доц.Христо Андонов, доктор – Зам.-декан

Членове:

Катедра „Теория на спорта“

1.проф. Свилен Нейков, дн

2.проф.Даниела Дашева, дн

3.доц. Павел Йорданов, доктор

Катедра „МИС“

1.проф.Бисер Цолов, дн

2.доц.Иван Сандански, доктор

3.доц.Георги Драганов, доктор

4.доц.Иван Славчев

Катедра „Футбол и тенис“

1.доц.Емил Атанасов, доктор

2.доц. Галина Очева, доктор

3.доц.Антонио Антонов, доктор

4.доц.Архангел Гигов, доктор

5.доц.Иван Димов, доктор

6.гл.ас.Павел Велков, доктор

Катедра „ТАБФ и Спорт за всички“

1.доц.Валентин Панайотов, доктор

2.доц.Сашо Йорданов, доктор

Катедра „Физиология и биохимия“

1.доц. д-р Велизар Михайлов, доктор

2.доц. д-р Милена Николова, доктор

3.доц. Албена Александрова, доктор

Катедра „Технически и ледени спортове“

1.доц.Иван Колев, дн

2.доц.Юри Вълев, доктор

3.доц.Руслан Христов, доктор

Катедра „Борба и джудо“

1.доц.Рашо Макавеев, доктор

2.гл.ас.Радослав Пенов, доктор

3.гл.ас.Денислав Чамишки, доктор

 

Избрани ръководители на катедри към ФС за мандат 2020/2024 г.

Катедра „Теория на спорта“ – проф. Свилен Нейков, дн

Катедра „Мениджмънт и история на спорта“ – проф.Лозан Митев, доктор

Катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и Спорт за всички“ – доц. Валентин Панайотов, доктор

Катедра „Технически и ледени спортове“ – доц.Иван Колев, дн

Катедра „Борба и джудо“ – доц. Рашо Макавеев, доктор

Катедра „Физиология и биохимия“ – доц. д-р Милена Николова, доктор

Катедра „Футбол и тенис“ – доц.Емил Атанасов, доктор

 

 

 

 


 
Facebook Twitter Share