НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8967978 Картинка 1844997 Картинка 11771199 Картинка 11469028 Картинка 3014398 Картинка 8721149 Картинка 5482603 Картинка 4930897 Картинка 3777894 Картинка 9908138
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация

Ръководител катедра
доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор вътр. +359 2 4014454  email: kristin.grigorova@abv.bg

  
Документи за изтегляне
pdf file
Седмично разписание за 1 курс – Медицинска сестра зимен семестър, уч. 2023/2024
pdf file
Програма КИНЕЗИТЕРАПИЯ, III курс, V семестър, ФОЗЗГТ 2023-24
pdf file
Програма KИНЕЗИТЕРАПИЯ IV КУРС 2023-2024
pdf file
Програма Кинезитерапия , ІІІ к, Летен VІ - и семестър , уч. 2023/2024