НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9663939 Картинка 12043508 Картинка 5557926 Картинка 10186845 Картинка 910269 Картинка 10112172 Картинка 8635365 Картинка 8819594 Картинка 5034093 Картинка 6203458
Катедра Здравни грижи

Ръководител катедра
доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор вътр. +359 2 4014403  email: antoaneta.dimitrova@nsa.bg
Преподаватели - проф. Мая Визева, дм | доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор | доц. д-р Ирен Цочева, дм | доц. Пепа Бикова - Иванова, дм | доц. Петя Трендафилова, дм | гл. ас. д-р Мариана Ангелчева, доктор | ас. Даниела Станкева | ас. Людмила Костадинова

Организатори учебна работа – Здравка Драганова и Елиза Йосифова 024014418 | dekanatozzgt@nsa.bg

Водещи преподаватели:

 • проф. Мая Визева, дм maya | vizeva@nsa.bg
 • доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор | antoaneta.dimitrova@nsa.bg
 • доц. Пепа Бикова – Иванова, дм | pepa.bikova@nsa.bg
 • доц. Петя Трендафилова – Ванчева, дм | petya.trendafilova@nsa.bg
 • доц. д-р Мариана Ангелчева , доктор | mariana.angelcheva@nsa.bg
 • доц. д-р Ирен Цочева, дм | iren.tsocheva@nsa.bg
 • доц. д-р Свитлана Бачурска, дм | svitlana.bachurska@nsa.bg
 • доц. д-р Росен Михайлов, дм | rosen.mihailov@nsa.bg
 • доц. д-р Владимир Русимов, дм | vladimir.rusimov@nsa.bg
 • доц. д-р Стефка Мантарова, дм | stefka.mantarova@nsa.bg
 • доц. д-р Мария Еленкова, дм | maria.elenkova@nsa.bg
 • доц. Калина Андреевска, дф | kalina.andreevska@nsa.bg
 • ас. Даниела Станкева, доктор | daniela.stankeva@nsa.bg
 • ас. Людмила Костадинова, доктор | lyudmila.kostadinova@nsa.bg
Документи за изтегляне
pdf file
Конспекти "Медицинска сестра"