НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1040447 Картинка 9742305 Картинка 583217 Картинка 1475652 Картинка 7786024 Картинка 3115523 Картинка 6302565 Картинка 4699588 Картинка 1911959 Картинка 2366132
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация

Ръководител катедра
доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор вътр. +359 2 4014454  email: kristin.grigorova@abv.bg
Преподаватели - проф. Даниела Любенова, доктор | проф. Мая Визева, дм | проф. Незабравка Генчева, доктор | доц. д-р Бойко Стаменов, ДН | доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор | доц. д-р Диана Стефанова, доктор | доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор | доц. Мартин Еремиев, доктор | доц. Пепа Бикова - Иванова, дм | доц. Петя Трендафилова, дм | гл. ас. д-р Мариана Ангелчева, доктор | гл. ас. Дарина Захариева, доктор | гл. ас. Ирена Людмилова, доктор | гл. ас. Милена Николова, доктор | ас. Даниела Станкева | ас. Михаела Митова | ас. Цветелина Бижева

Организатор учебна дейност и клинични практики: Марияна Йотова +359 2 4014452
Отговорник по учебна дейност– доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор
Отговорник по научно–изследователска, проектна и международна дейност – доц. Мартин Еремиев, доктор
Отговорник по качество, акредитация и атестация – доц. д-р Диана Стефанова, доктор
Отговорник за III курс – ас. Цветелина Бижева, доктор
Отговорник за IV курс – ас. Михаела Митова
Отговорници по заверка на Лятна Стажантска Практика:
гл.ас. Дарина Захариева, доктор и ас. Цветелина Бижева, доктор