НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10479953 Картинка 194178 Картинка 5362744 Картинка 3691436 Картинка 9951075 Картинка 4011047 Картинка 3138811 Картинка 9636347 Картинка 3125121 Картинка 5874994
Сектор Кинезитерапия


Преподаватели: проф. Даниела Любенова, доктор | проф. Незабравка Генчева, доктор | доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор | доц. д-р Бойко Стаменов, ДН | доц. д-р Диана Стефанова, доктор | доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор | доц. Мартин Еремиев, доктор | гл. ас. д-р Мариана Ангелчева, доктор | гл. ас. Дарина Захариева, доктор | гл. ас. Ирена Людмилова, доктор | гл. ас. Милена Николова, доктор | ас. Михаела Митова | ас. Цветелина Бижева

Повече информация -> ТУК