НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 467608 Картинка 5707804 Картинка 7424027 Картинка 2961457 Картинка 2464327 Картинка 5210943 Картинка 2528444 Картинка 12125263 Картинка 4479384 Картинка 6623326
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация

Ръководител катедра
доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор вътр. +359 2 4014454  email: kristin.grigorova@abv.bg
Указания за създаване и оформяне на курсова работа за студентите от IV курс, VII -ми семестър, специалност "Кинезитерапия"


 Указания и изисквания
за разработване на КУРСОВА РАБОТА за VII семестър
за студентите от специалност “Кинезитерапия”, на ОКС “Бакалавър”

Изтеглете указанията