НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10286841 Картинка 6954860 Картинка 3225359 Картинка 11456347 Картинка 8217658 Картинка 11589623 Картинка 9227964 Картинка 514658 Картинка 8686523 Картинка 7666076
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация

Ръководител катедра
доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор вътр. +359 2 4014454  email: kristin.grigorova@abv.bg

  
Документи за изтегляне
pdf file
Седмично разписание за 1 курс – Медицинска сестра зимен семестър, уч. 2023/2024
pdf file
Програма КИНЕЗИТЕРАПИЯ, III курс, V семестър, ФОЗЗГТ 2023-24
pdf file
Програма KИНЕЗИТЕРАПИЯ IV КУРС 2023-2024
pdf file
Програма Кинезитерапия , ІІІ к, Летен VІ - и семестър , уч. 2023/2024