НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9429497 Картинка 252401 Картинка 11647101 Картинка 3867126 Картинка 11943673 Картинка 8598863 Картинка 12265866 Картинка 5157870 Картинка 6100366 Картинка 4884891
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация

Ръководител катедра
доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор вътр. +359 2 4014454  email: kristin.grigorova@abv.bg

  • на 05.10.2021г. ОТ 14.00 ЧАСА в Заседателната зала на ул. „Гургулят“ № 1, ще се проведе изпит по учебната дисциплина „Вътрешни болести“ с водещ преподавател проф. д-р Иван Мазнев, доктор, само за студенти с изостанали изпити през годините, на които им предстои да се явят на Държавен теоретичен изпит, специалност „Кинезитерапия“.

  • на 08.10.2021 Г. ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАЛА 503,ул. „Гургулят“ № 1, ще се проведе изпит по учебната дисциплина „Кинезитерапия при вътрешни болести“ с водещ преподавател проф. Даниела Любенова, доктор, само за студенти с изостанали изпити през годините, на които им предстои да се явят на Държавен теоретичен изпит, специалност „Кинезитерапия“