НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1043376 Картинка 2750513 Картинка 11671292 Картинка 2258096 Картинка 10726089 Картинка 7832831 Картинка 8069782 Картинка 8397835 Картинка 7916947 Картинка 453880
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация

Ръководител катедра
доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор вътр. +359 2 4014454  email: kristin.grigorova@abv.bg

I-ва БАЗА за периода 22.02-26.03.21 г.
ПРЕДДИПЛОМНА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА За учебната 2020-2021 г.
КАТЕДРА „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

Група 1 КЛИНИЧНА БАЗА: МБАЛ „Токуда“

Отговорник: гл. ас. Дарина Захариева, доктор, ас. Цв. Бижева,
доктор, х. преп. Мария Любомирова Пенчева- Данчева;

Първи ден: 23.02.2021 г. 8.30ч.

 

1.

Ц. Живков

33538

2.

Н. Конов

33539

3.

Ц. Николова

33556

4.

С. Инчева

33563

5.

Й. Ангелова

33573

6.

М. Г еоргиева

33576

I-ва БАЗА за периода 22.02-26.03.21 г.

ПРЕДДИПЛОМНА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА За учебната 2020-2021 г.
КАТЕДРА „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

Група 2 КЛИНИЧНА БАЗА: ХХ ДКЦ

Отговорник: ас. Цветелина Бижева, доктор; ас. Михаела Митова, х.
пр. д-р Стефка Панайотова
Първи ден: 23.02.2021г. 13.00

 

1.     Ц. Замфирова                       33607

2.      В. Атанасова                        33518

3.      А. Младенов                        33534

4.      Д. Петров                            33540

 

I-ва БАЗА за периода 22.02-26.03.21 г.

ПРЕДДИПЛОМНА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА За учебната 2020-2021 г.
КАТЕДРА „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

Група 3 КЛИНИЧНА БАЗА: XIV ДКЦ

Отговорник: гл. ас. Мариана Ангелчева, доктор, доц. Л. Саздова,
х. преп. Иван Иванов, х. преп. Симона Богданова
Първи ден 23.02.2021 г. от 9.00ч.

 

1.

К. Мутафова

33560

2.

Д. Милчева

33564

3.

А. Садуллов

33552

4.

И. Иванова

33568

I-ва БАЗА за периода 22.02-26.03.21 г.

ПРЕДДИПЛОМНА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА За учебната 2020-2021 г.
КАТЕДРА „КИНЕЗИТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”

Група 4 КЛИНИЧНА БАЗА: ПЕТА МБАЛ

Отговорник: доц. Диана Добрева, доктор; гл.ас. Ирена Людмилова
Георгиева, х.пр. Ина Добрева
Първи ден: 23.02.2020 г. 8.30ч.

 

1.      А. Задрева                   33580

2.      Е. Савова                     33619

3.      А. Веселинов              33638

4.      В. Крачолова               33774

5.      И. Йорданова              32404

6.      Ж. Райкова                  33558