НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6414957 Картинка 4381823 Картинка 5632459 Картинка 2933851 Картинка 2985116 Картинка 3224223 Картинка 5965634 Картинка 9687986 Картинка 6431036 Картинка 10083792
Катедра Гимнастика

Ръководител катедра
доц. Георги Сергиев, доктор вътр. +359 2 4014369  email: doc.georgisergiev2020@abv.bg, sergiev_nsa@abv.bg Зам. по учебната работа
доц. Нели Танкушева, доктор вътр. +359 2 4014353  email: doc.nelitankusheva@abv.bg Зам. по научно изследователската работа
доц. Марина Петрова, доктор вътр. +359 2 4014353  email: gl.as.marinapetrova2020@abv.bg

ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО ГИМНАСТИКА

Автори: проф. дпн. Никола Хаджиев

               проф. дпн. Кирил Андонов

 

                      

Компютърна реализация: Вл.Гроздев

Темите са разработени на PowerPoint. Можете да изтеглите даден файл
от библиотеката по-долу и да го разгледате.

Документи за изтегляне
ppt file
1. Селекция на талантите в гимнастиката
ppt file
2. Планиране на тренировъчния процес в гимнастиката
ppt file
3. Биомеханика на гимнастическите упражнения
ppt file
4. Физическа подготовка в гимнастиката
ppt file
5. Управление в гимнастиката
ppt file
6. Контрол на спортната тренировка в гимнастиката