НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4345260 Картинка 2189820 Картинка 10194200 Картинка 11348435 Картинка 8021582 Картинка 10284192 Картинка 6417006 Картинка 7295527 Картинка 9291563 Картинка 2084111
Катедра Гимнастика

Ръководител катедра
доц. Георги Сергиев, доктор вътр. +359 2 4014369  email: doc.georgisergiev2020@abv.bg, sergiev_nsa@abv.bg Зам. по учебната работа
доц. Нели Танкушева, доктор вътр. +359 2 4014353  email: doc.nelitankusheva@abv.bg Зам. по научно изследователската работа
доц. Марина Петрова, доктор вътр. +359 2 4014353  email: gl.as.marinapetrova2020@abv.bg

ВЪПРОСНИЦИ

Във файловете по-долу са поместени въпросите за изпит по гимнастика - 2 курс мъже и жени и за 3 курс МП Гимнастика

Документи за изтегляне
pdf file
Въпросник за подготовка за теоретичния изпит по Гимнастика за ІІ-ри курс - мъже
pdf file
Въпросник за подготовка за теоретичния изпит по Гимнастика за ІІ-ри курс - жени
pdf file
Примерни въпроси за Методика на преподаването III курс