НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1693749 Картинка 6407786 Картинка 3201158 Картинка 1593748 Картинка 7950584 Картинка 3755941 Картинка 6085261 Картинка 11429003 Картинка 144203 Картинка 2788248
Катедра Борба и джудо

Ръководител катедра
доц. Рашо Макавеев, доктор вътр. +359 2 4014326  email: racho74@abv.bg
Преподаватели - доц. Радослав Пенов | доц. Рашо Макавеев, доктор | гл. ас. Асен Асенов | гл. ас. Денислав Чамишки, доктор | гл. ас. Димитър Аврамов | гл. ас. Илия Илиев, доктор | гл. ас. Мария Янчева, доктор | гл. ас. Никола Николов, доктор | гл. ас. Христо Христов, доктор | ас. Свилен Скерлев, доктор

Хонорувани преподаватели - проф. Петър Киров, доктор, преп. Георги Зарков
Организатор уч.работа: Цветелина Гергова: +359 2 4014347