НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10959895 Картинка 4688970 Картинка 7635822 Картинка 11810988 Картинка 7217594 Картинка 8562356 Картинка 9354527 Картинка 7978534 Картинка 4097307 Картинка 2884421
Катедра Технически и ледени спортове

Ръководител катедра
доц. Татяна Йорданова, доктор вътр. +359 2 4014337  email: tania.yordanova@online.bg
Преподаватели - проф. Иван Колев, ДН | доц. Димитър Илиев, доктор | доц. Руслан Христов, доктор | доц. Татяна Йорданова, доктор | доц. Юри Вълев, доктор | гл. ас. Михаил Оцетов, доктор | гл. ас. Радислав Атанасов, доктор | ас. Александра Харалампиева

Хонорувани преподаватели - гл. ас. Владимир Илиев, проф. Иван Ачкаканов, ДН, преп. Николай Л.Димитров, преп. Калояна Тодорова, преп. Чавдар Велинов
Технически секретар: Калинка Иванова: +359 2 4014285
Организатор учебна работа: Йоан Крумов: +359 2 4014184


Катедра “Технически и ледени спортове” е катедра с традиции в НСА “В.Левски”. Предвид многобройните сектори тя дава широки познания в десет спортни дисциплини: Авто-мото, Колоездене, Шахмат, Конен спорт, Стрелба с лък, Спортна стрелба (с пистолет и пушка), Фигурно пързаляне, Шорт-трек, Хокей на лед и Кърлинг.

Учебната дейност на катедрата се осъществява под формата на лекции, методико-теоретични и методико практически упражнения. Учебните програми на секторите са съобразени със съвременните изисквания, необходими за изграждането на широкопрофилни специалисти по всички възможни аспекти в областта на физическата култура и спорта.

Подготвят се специалисти в образователната степен бакалавър, магистър и образователна научна степен доктор.

Научно – изследователската дейност в катедрата е неделим процес с последните научни постижения в спортната наука. Извършва се непрекъсната квалификация на преподавателите и израстването им в научни степени и звания. Обект на научно-изследователската дейност са физическата, тактическата подготовка, тренираността, контрола, биомеханични анализи, психологическа подготовка и др. Заедно с треньорския и учителския факултет се организират кръгли маси и научни конференции по различни проблеми на високото спортно майсторство и физическата култура.