НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проект „И ние можем“ събра деца и младежи с увреждания на спортен празник

В парк “100 години София“, район ,,Младост“ се проведе спортен празник за деца и младежи с увреждания по проект ,,И ние можем“.

Организатор на събитието бе Столична община - район ,,Младост“, в партньорство със сектор ,,АФАС“ при НСА ,,Васил Левски“ и в подкрепа на инициативата ,,София - европейска столица на спорта“.

Деца и младежи с различни увреждания се включиха в разнообразни спортни дейности, адаптирани съобразно техните специфични особености и с нивото на сензо-моторните им възможности.

Доброволци в празника бяха студентите от специалности ,,Адаптирана физическа активност и спорт“, ,,Кърлинг“ и ,,Йога“ на Национална спортна академия.
    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share