НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Важна информация на медицинската служба относно РСR-тестове

Медицинската служба уведомява всички студенти, преподаватели и служители на Национална спортна академия „Васил Левски“, че PCR-тестове могат да се правят на промоционални цени във всички лаборатории на Самостоятелна медико-диагностична лаборатория "Рамус" ООД. За насочване на пациент/желаещ и информация – Медицинска служба на НСА, Ректорат, ет.1.

Време за предоставяне на резултати от тест:

  • до 24-36 часа при тестване на служители в София, принципно над 80% стават за 24 часа
  • до 36-48 часа за служители на отдалечени от София локации.

Централната лаборатория в София е на адрес: ул. „Капитан Димитър Списаревски“ №26 и работи всеки ден в годината. Много от обектите на "Рамус" работят от понеделник до събота включително.

Лаборатория „Рамус“ е първата частна лаборатория, която започва да извършва  PCR-тестове за Коронавирус (COVID-19). Тя е включена в списъка на лицензираните лаборатории със заповед № РД-01-202/13.04.2020 г. на министъра на здравеопазването. Разполага с 22 лаборатории и над 300 манипулационни за даване на кръв и  материал на територията на страната. 

Списък на обектите – www.ramuslab.com

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share