НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5391305 Картинка 10250766 Картинка 991438 Картинка 7114669 Картинка 7901277 Картинка 11581317 Картинка 2277264 Картинка 4865048 Картинка 1296111 Картинка 11699389

Нов правилник за вътрешния трудов ред

Уважаеми колеги,

Във връзка с приемане на нов Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР) в Национална спортна академия „Васил Левски“ – София, считано от 27.10.2020г. до 06.11.2020г. включително ще се проведат предварителни консултации относно приемане на Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР) в Национална спортна академия „Васил Левски“ - София.

Проекта е предоставен  в Академичната библиотека на НСА „В. Левски“ в Студентски град, филиал на библиотеката на ул. „Гургулят“1 и в деканатите за запознаване на академичния състав, студентите и административния персонал. 

Всички предложения и становища по  проекта на ПВТР се внасят за разглеждане до 16.11.2020г. включително, чрез деловодството на НСА.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share