НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3137092 Картинка 2765437 Картинка 1663437 Картинка 10034047 Картинка 1912505 Картинка 5548061 Картинка 6236919 Картинка 4917975 Картинка 4674480 Картинка 7793710

Демо-научен семинар в НСА в рамките на проект „НАСЛЕДСТВО.БГ“

 
Научният екип на Национална спортна академия  „Васил Левски" в проект  Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство.БГ" проведе демо-научен семинар на тема: „Разработване, издаване, прилагане в практиката и организиране на обучения, тренинги, сертифициране и специализации в иновативни професионални и научни направления от Рекреативната & Уелнес индустрия и нишов туризъм".

В документален филм ръководителят на проекта от страна на Спортната академия, доц. Бистра Димитрова, представи пред аудиторията и партньорските организации състоянието на баня Овча Купел и очакваната промяна след нейната автентична реставрация. Нейният колега от Исторически музей София, Борис Чилев, отчете осъществените до момента административни стъпки по автентичната реставрация на баня Овча Купел.

Научният екип на НСА представи поотделно извършените до този момент основни дейности, създадените интелектуални продукти по Под-проект.1, аргументира социалната необходимост от създаване на специализиран персонал за Рекреативна & Уелнес индустрия и Нишов пазар, представи потенциала на научната лаборатория в Овча Купел за изследване ефективността на програми чрез средствата на адаптираната двигателна активност и др.

От името на ректора на НСА участниците в семинара бяха поздравени от проф. д-р Иван Мазнев, заместник-ректор по учебната работа, който не скри оптимизма за успешното бъдеще на „НАСЛЕДСТВО.БГ“  и отличната работа на нашите експерти в него.
След дискусията за интердисциплинарните изследвания доц. Бистра Димитрова връчи на студенти от Национална спортна академия сертификати за Таласо инструктори.    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share