НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1462796 Картинка 7840415 Картинка 640401 Картинка 9433605 Картинка 5579585 Картинка 9985802 Картинка 12235780 Картинка 6863254 Картинка 5822840 Картинка 212696

ВАКСИНИРАНЕ СРЕЩУ COVID-19

 
Започва набирането на желаещи да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 сред преподавателите и членовете на непреподавателския състав, с непосредствени контакти при работата със студенти.
Желанието си следва да заявите лично в периода 7-13 януари 2021 година.
За допълнителна информация академичният състав се обръща към преките си ръководители.
Служителите от административно-стопанските звена и отдели да се обръщат към помощник-ректор и директор АСД.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share