НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9053877 Картинка 2300726 Картинка 134761 Картинка 827775 Картинка 2077546 Картинка 9660510 Картинка 852335 Картинка 2244791 Картинка 10407052 Картинка 2322691

Предстоящи конференции

 

МГУ „Св. Иван Рилски“ организира 64-та Международна научна конференция на Минно-Геоложки университет „Св. Иван Рилски“, която ще се проведе на 22 Октомври 2021г., в МГУ „Св. Иван Рилски“, гр. София.

Повече информация за конференцията можете да намерите тук, както и заявление за участие.ВУЗФ организира Националната студентска и докторантска конференция „Икономически предизвикателства пред България (2021-2023г.) – устойчивост и рискове“, която ще се проведе онлайн на 22.04.2021 г.

Подробна информация за конфeренцията, важни дати и крайни срокове за участие може да видите на:
https://vuzf.bg/events/predstoyashti/natsionalna-studentska-i-doktorantska-konferentsiya-na-tema-ikonomicheski-predizvikatelstva-pred-balgariya-2021-2023-g-ustoychivost-i-riskove

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share