НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7441015 Картинка 3184039 Картинка 4509353 Картинка 6752565 Картинка 4337984 Картинка 8662864 Картинка 7967884 Картинка 2477016 Картинка 6289712 Картинка 12226276

Обучение на Европейската комисия по Плана за равенство между половете

Ecorys, от името на Европейската комисия, организира на 28 септември 2021 г. от 11,00 до 16,00 централно европейско време обучение за български организации по критерия за допустимост на Плана за равенство между половете за Хоризонт Европа.

Четиричасовото обучение по планове за равенство между половете (GERs) има за цел да подкрепи съответните изследователски организации и публични органи от България, които желаят да кандидатстват в Хоризонт Европа. То ще въведе критерия за допустимост на Horizon Europe GEP и ще предостави насоки за разработването на GEPs въз основа на деветте градивни блока, свързани с процеса и съдържанието.

Заинтересованите организации трябва да попълнят до 6 септември 2021 г. онлайн формуляр на: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GEPtrainingEOI

Информация на: https://ec.europa.eu/info/news/gender-equality-plans-geps-2021-jul-30_en

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share