НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4300606 Картинка 11739486 Картинка 8957204 Картинка 7118168 Картинка 10476213 Картинка 9711029 Картинка 6834142 Картинка 4857404 Картинка 7449955 Картинка 4533414

Силна научна програма на конгреса на Асоциацията на физиотерапевтите

 
На 11 и 12 септември 2021 г. в Парк хотел „Витоша“ се проведе VIII Национален конгрес на Асоциацията на физиотерапевтите в България с международно участие, на който  се отбеляза и 30-годишнината от основаването на организацията.
По време на форума бяха обсъдени както съвременните тенденции в практиката от национален и световен мащаб, така и бъдещото развитие на професията в България.
Силната научна програма даде възможност за обмяна на качествена информация за новости в областта на кинезитерапията и рехабилитацията, за националния опит и световните постижения.


 


    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share