НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2618358 Картинка 6973330 Картинка 5658141 Картинка 9455712 Картинка 2289377 Картинка 2065257 Картинка 8465441 Картинка 7831485 Картинка 4339543 Картинка 1578657

НСА е партньор на УНСС в проект „Икономическо образование в България 2030“

 
С връчване на партньорските споразумения ректорът на Университета за национално и световно стопанство, проф. д-р Димитър Димитров даде официално начало на съвместната работа по проект „Икономическо образование в България 2030“ във връзка с програма „Модернизация на висшите училища“, ОП Наука и образование за интелигентен растеж.
Национална спортна академия е част от партньорските институции и организации, сред които са още Стопанска академия „Д.А.Ценов“, Бургаски свободен университет и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Периодът на изпълнение на проекта е три години.
Конкретните дейности, в които се включва Спортната академия са „Модернизиране на учебната документация“ и „Кариерно ориентиране на студенти и мобилност“, като в първата ще се разработват съвместни програми, а във втората активно ще участва с експертиза катедра „Мениджмънт и история на спорта“. 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share