НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3960912 Картинка 2519683 Картинка 5306564 Картинка 9965917 Картинка 4258870 Картинка 1382770 Картинка 11900716 Картинка 6233177 Картинка 4013831 Картинка 11139156

Трета съвместна научна конференция на катедри „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“ и „Борба и джудо“

   


На 11.11.2021 г. в онлайн среда се проведе Третата съвместна научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред спортната наука” „Проблеми пред съвременния спорт”, организирана от катедри „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички” и „Борба и джудо” и Тринадесетата научна конференция на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички”. 
Ръководителят на катедрата, проф. Валентин Панайотов, поздрави участниците и гостите и им пожела ползотворна работа. 
Събитието откри проф. Татяна Янчева, заместник-ректор по научната и международна дейност на НСА и почетен зам. председател на научния комитет на конференцията. Тя поздрави организаторите и участниците и изрази задоволството си от утвърждаването на ежегодните конференции, организирани от катедра “Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички “, а в последните три години и съвместно с катедра “Борба и джудо”, като традиционен научен форум. 
Водещ на събитието беше гл. ас. Петя Миланова. 
В програмата на конференцията бяха включени общо 24 доклада, като  8 от тях бяха представени с презентации, а останалите – на онлайн постерна сесия. Участие взеха преподаватели, докторанти и студенти от НСА. 
Всички представени доклади ще бъдат публикувани в Годишника на Академията. 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share