НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2070114 Картинка 9003754 Картинка 5964439 Картинка 5091567 Картинка 8265049 Картинка 5476750 Картинка 2220729 Картинка 12201312 Картинка 4109483 Картинка 11286019

Успешен старт на магистърска програма „Адаптирана физическа активност и спорт“
С пожелания към своите студенти за здраве, устойчивост и вдъхновение преподавателите от сектор АФАС доц. Джобова, доц. Александрова и гл.ас. Кирилова дадоха началото на магистърска програма „Адаптирана физическа активност и спорт“. 
„Всички тук присъстващи сме убедени в положителното влияние, което спортът и адаптираната физическа активност оказват върху живота на хората с увреждания. Днес, поради драстичната промяна в начина по който живеем, учим и работим това влияние се  мултиплицира многократно. Броят на хората с увреждания по света се увеличава с всеки изминал ден и ние сме изправени пред глобалното предизвикателство да гарантираме тяхното право на достъп до спорт“ – заяви в приветствието ръководителят на програмата доц. Стефка Джобова.
Новоприетите магистри споделиха, че гледат към бъдещето с много надежда и планове за реализация в избраната професионална област, като всеки от тях е намерил своята собствена мотивация, провокирана от предишен опит и настоящата действителност.


    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share