НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2385758 Картинка 5259844 Картинка 10612662 Картинка 304327 Картинка 4941868 Картинка 10214480 Картинка 10842242 Картинка 11178143 Картинка 8948399 Картинка 3701168

Преподавател от НСА реализира успешно проект по програма Фулбрайт

Гл.ас. Милена Кулева, доктор - преподавател в ДЕОИТ, секция „Информационни технологии за анализ на движенията“, се завърна преди дни от Съединените щати, където успешно реализира проект по програма Фулбрайт. 
Тя е първият учен от България, който успява да спечели и реализира проект по Програмата на спортна тема. Проектът на гл.ас. Кулева беше с продължителност три месеца и се реализира в SUNY Empire State College (филиал Hartsdale). Темата на проекта й е свързана с американския модел на двойна кариера при спортисти и спецификите на тяхното обучение, като научните изследвания по темата ще продължат и в бъдеще. 
В рамките на проекта Милена Кулева премина курс за Стандарт в изследванията, етиката и обучението - социални/поведенчески изследвания и ключов персонал, за който получи и сертификат за успешно положен изпит.
На изнесената лекция пред университетската общност гл.ас. Кулева направи представяне и на Национална спортна академия „Васил Левски“. В последвалата дискусионна част американските колеги отправят множество въпроси и проявяват голям интерес към нашата Академия. Обсъдени са и възможностите за бъдещо сътрудничество между двата университета по различни международни програми и научни прояви.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share