НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5742225 Картинка 8270333 Картинка 9387269 Картинка 7289397 Картинка 10215014 Картинка 3623170 Картинка 7125189 Картинка 10070290 Картинка 7856623 Картинка 5148286

Скръбна вест – почина проф. д-р Елена Киселкова, д.м.н.

Ректорското ръководство на Национална спортна академия „Васил Левски“ уведомява академичната общност, че на 22 декември 2021 г. след кратко боледуване на 89-годишна възраст почина проф. д-р Елена Киселкова, д.м.н. – дългогодишен преподавател в катедра „Физиология и биохимия“.
Загубихме прекрасен колега, уважаван преподавател и утвърден учен. Основната област на научните изследвания на проф. Киселкова са промените в биоелектричната активност на мозъка и мускулите под влияние на различни по характер и интензивност физически натоварвания. Резултатите от тях са обобщени в една монография, в която въпросите се разглеждат във възрастов аспект. Тя е и първата от този род в нашата спортно-физиологична литература.
Работила е и в областта на възбудимостта и лабилността на   нервно-мускулния апарат, както и по въпроси, свързани с промени в периферното и мозъчно кръвообращение под влияния на физически натоварвания и интероцептивни дразнения и под влияние на лечебна физкултура. Разработва и внедрява в лабораторната практика със студентите от ВИФ методики за проследяване промените в ЕЕГ и ЕМГ при физически натоварвания и явления на умора.
Има  86 научни публикации, отпечатани в наши и чужди списания, някои от които са цитирани от съветски, френски и английски автори. Съавтор е на учебник по физиология за спортен техникум в Правец. Участвала е в 32 конгреса, конференции и сесии, организирани както в страната, така и в чужбина.     
Член е на дружеството за физиологични науки, на НМД по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология и на дружеството по спортна медицина.

Поклон пред паметта на проф. Елена Киселкова!

Поклонението ще бъде на 27.12.2021 г. (понеделник) от 12.30 часа в Ритуалната зала на Централни софийски гробища. 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share