НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10010140 Картинка 7584803 Картинка 10031755 Картинка 9231725 Картинка 8993016 Картинка 821879 Картинка 2881129 Картинка 12086363 Картинка 6545126 Картинка 10468663

15.03.2022 - Традиционна научна конференция на катедра „ТАО“ – 31.05.2022

Уважаеми колеги,
Най-учтиво Ви каним да вземете участие в традиционната научна конференция, организирана от катедра „ Туризъм, алпинизъм, ориентиране”  при НСА  ,, Васили Левски“, която ще се проведе на 31.05.2022 г. от 10.30 ч. в зала А2 на НСА, Студентски град.
В конференцията могат да участват преподаватели, научни работници, специалисти в съответните направления, докторанти, магистри и бакалаври.
Тематиката на конференцията не се ограничава с определени подтеми и включва целият диапазон от дейности в областта на планинарството, алпинизма, ориентирането, зимните спортни дисциплини, тренировъчен процес, спортна анимация в туризма и др.
Заявка за участие

Съдържание: 
  • Име, фамилия, научна степен и звание (длъжност), телефон   и e-mail, 
  • Заглавие на доклада и форма на представяне – доклад или постер.
  • Заявките за участие се изпращат до 20.05.2022 г. на е-mail: taoiski@abv.bg
  • Заплащане на такса правоучастие- в касата на НСА, НСА ”Васил Левски”.
  • Такса правоучастие: преподаватели и гости – 20.00 лв., студенти – безплатно.


 
??????? ??? Facebook Twitter Share