НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7970906 Картинка 11059432 Картинка 2938433 Картинка 7350743 Картинка 2876101 Картинка 10973263 Картинка 4040892 Картинка 8353221 Картинка 4482384 Картинка 11030400

27.04.2022 - Първи конгрес по спортна физиотерапия с международно участие

Българската организация по спортна физиотерапия ще проведе на 9 и 10 септември 2022 г. в Парк Хотел „Москва“ - София Първи конгрес по спортна физиотерапия с международно участие. 
Конгресът е насочен към специалисти по екипното трениране и възстановителен процес, в лицето на кинезитерапевти, треньори, физиолози, биохимици, психолози и всички други специалисти в областта, с акцент подпомагане на спортистите за постигане на пълноценно възстановяване и трениране, с помощта на съвременни професионални методи.
Партньори на събитието са Българската ортопедична и травматологична асоциация (БОТА), Асоциация на физиотерапевтите в България (АФБ), Националната спортна академия "Васил Левски", Специализирана болница за активно лечение по ортопедия, травматология и спортна медицина „Проф. д-р Димитър Шойлев” и Многопрофилна болница за активно лечение "Св. София".
Важни дати на Конгреса:
Ранна регистрация на делегати в Конгреса – до 30 юни 2022 г.
Междинна регистрация на делегати в Конгреса – от 01 юли до 10 август 2022 г.
Късна регистрация на делегати в Конгреса и на място – от 11 август 2022 г.
Откриване на Конгреса – 09 септември 2022 г. - 14:00 ч. – Конферентна зала "Европа", Парк хотел Москва
Официална вечеря  – 09 септември 2022 г. - 20:00 ч. – Ресторант Москва, парк хотел Москва
Закриване на Конгреса – 10 септември 2022 г. – 19:30 ч. – Конферентна зала "Европа", Парк хотел Москва 
Официален език на Конгреса:
Български и английски език.
Предвижда се симултанен превод. 
??????? ??? Facebook Twitter Share