НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11281312 Картинка 4288283 Картинка 9931598 Картинка 5163198 Картинка 7944654 Картинка 3079845 Картинка 1830477 Картинка 11604377 Картинка 3179904 Картинка 9061229

9.05.2022 - Ден на кариерното ориентиране по проект ОМНИАНационална спортна академия организира на 10 май 2022 г., от 11.00ч., в гр. Пазарджик Ден на кариерното ориентиране. Събитието е част от дейностите по Проект ОМНИА, № BG05M2OP001-2.016-0007, процедура „Модернизация на висшите училища“, ОП НОИР, изпълняван съвместно с Медицински университет – Пловдив. По време на кариерния ден ще бъдат представени възможностите за професионална реализация и кариерно развитие в областта на спорта и свързаните със спорта професии. Ще бъде представена и новата съвместна магистърска програма „Спорта физиология, спортна кардиология и спортна травматология“, разработена от преподаватели на НСА и на МУ – Пловдив. 


 
??????? ??? Facebook Twitter Share