НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10459847 Картинка 11840329 Картинка 4163079 Картинка 10621764 Картинка 11470386 Картинка 10375280 Картинка 9877287 Картинка 4070132 Картинка 11695129 Картинка 9604917

23.06.2022 - ВАЖНО! За всички студенти и докторанти в общежитията на НСА „Васил Левски“ - София

Във връзка с Решение на МС № 202 от 26.04.2022 г., свързано с програма за подпомагане на студенти и докторанти ползвали студентски общежития през месеци януари, февруари, март и април 2022 година, Ви информираме, че същите могат да получат компенсация за ел. енергия в размер определен от МОН (Януари – 9.92лв; Февруари – 8.04лв; Март – 12.03лв; Април – 6.12лв)
В случай, че желаете да получите компенсация е необходимо в срок до 07.07.2022 г. да посетите лично домакин-управителя на съответното общежитие, в което сте настанени и предоставите лична карта.
 


 
??????? ??? Facebook Twitter Share