НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3068503 Картинка 2401151 Картинка 3888818 Картинка 1833080 Картинка 10162837 Картинка 6494321 Картинка 175502 Картинка 8875845 Картинка 10951090 Картинка 2274878

Втора партньорска среща по проект „Спорт в изкуството“ – Леон, Испания

Публикувано на 30 юни 2024
На 19 и 20 юни т.г. партньорите в проекта „Спорт в изкуството“ се събраха в град Леон, Испания, за провеждане на втората си присъствена среща. Проектът се изпълнява с подкрепата на програми Еразъм + на ЕС. Домакин на срещата беше Факултетът по спорт и физическо възпитание към Университета на Леон. Всички партньори се включиха със свои представители – експерти в областта на спорта, изкуството и висшето образование. Присъстваха участници от Университета на Леон, НСА – София, Карловия Университет – Прага и Национална асоциация Cultures du Monde – Франция.

Срещата беше ръководена от екипа на Национална спортна академия, с ръководител проф. Кирил Андонов, в качеството си на координираща институция. В разговорите участваха също гл.ас. Милена Търничкова и Ирина Радевска, ръководител на ЦМПД.

Партньорите направиха детайлен преглед на извършеното през първия проектен период (от общо три етапа), бяха разгледани всички документи, разработени за представяне на съвместната магистърска програма „Спортно-сценични представления“, в които всеки от партньорите има свой принос както за разработване на съдържание, така и с коментари за постигане на най-добро качество на материалите. Беше обсъден и оценителския доклад относно качеството и очакваното въздействие на програмата, подготвен от експертите на Националната френска асоциация Cultures du Monde.

Във втория ден от срещата бяха разгледани дейностите, които предстои да бъдат реализирани през следващия проектен период – академичната 2024/2025 година. Провеждането на пилотно обучение по всичките дванадесет дисциплини е планирано в сериозна координация и единни изисквания за преподаване и учене. Едновременно с обучителната дейност, която ще бъде и публично демонстрирана с отворен достъп до видео-записите в края на следващата академична година вторият период от проекта предвижда и осигуряване на подготовката за изработване на студентското сценично представление, посветено на Планетата Земя. 

Един от важните изводи от срещата в Леон беше постигнатото единомислие и единодействие на партньорите от различни страни на Европейския съюз, както и усещането за лична отговорност на всеки партньор към общия резултат.


 

   


 
Facebook Twitter Share