НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6875714 Картинка 5682387 Картинка 6849098 Картинка 305608 Картинка 6845666 Картинка 7895705 Картинка 9637456 Картинка 5166900 Картинка 7574447 Картинка 8410637

Стипендии

Стипендии за летен семестър 2019/2020 година   Стипендии на МОН за обучение в чужбина   Стипендии за зимен семестър 2020/2021 година  

СТИПЕНДИИ

В приложените по-долу документи е дадена цялата информация относно стипендите в НСА. Документите са изготвени въз основа на ПМС 90/26.05.2000 г. и ПМС 103/31.05.1993 г. В тях са отразени измененията и допълненията от ПМС 65/2001 г., ПМС 63 и 242 от 2002 г., решение на ВАС/2003 г., ПМС 69/2004 г., ПМС 282/2005 г., ПМС 219/2006 г., ПМС 130/2008 г. и решения на Академичния съвет на НСА

Документи
Правила за отпускане на стипендии в НСА
Правила за отпускане на стипендии в НСА
Правила за отпускане на награди и помощи
Правила за отпускане на награди и помощи
Заявления
Заявления
 
??????? ??? Facebook Twitter Share