НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4272200 Картинка 9447323 Картинка 12134777 Картинка 1433974 Картинка 549638 Картинка 2587744 Картинка 12007324 Картинка 6410654 Картинка 7377224 Картинка 7975932Стипендии


 

СТИПЕНДИИ

В приложените по-долу документи е дадена цялата информация относно стипендите в НСА. Документите са изготвени въз основа на ПМС 90/26.05.2000 г. и ПМС 103/31.05.1993 г. В тях са отразени измененията и допълненията от ПМС 65/2001 г., ПМС 63 и 242 от 2002 г., решение на ВАС/2003 г., ПМС 69/2004 г., ПМС 282/2005 г., ПМС 219/2006 г., ПМС 130/2008 г. и решения на Академичния съвет на НСА

 

 
Документи за изтегляне
Важно за кандидатите за стипендии за зимен семестър 2022/2023
Важно за кандидатите за стипендии за зимен семестър 2022/2023
Заповед 927/26.09.2022
Заповед 927/26.09.2022
Заповед 926/26.09.2022
Заповед 926/26.09.2022
Правила за отпускане на стипендии в НСА
Правила за отпускане на стипендии в НСА
Правила за отпускане на награди и помощи
Правила за отпускане на награди и помощи
Заявление за стипендия
Заявление за стипендия
Молба декларация 1 курс
Молба декларация 1 курс
    
 
Facebook Twitter Share