НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4823428 Картинка 12205678 Картинка 1952794 Картинка 2786407 Картинка 6511880 Картинка 8413911 Картинка 2307020 Картинка 10781040 Картинка 6111795 Картинка 7700779Център Следдипломна квалификация (СДК)


Заявление за участие в курс по СДК Курсове за обучение на учители Заявление за обучение на учители Конспекти Курсове

 

Центърът за следдипломна квалификация към НСА “Васил Левски” е създаден през 1972 год. Той е звено към Академията, което провежда различни видове и форми на обучение за придобиване на допълнителна квалификация или повишаване на квалификацията на кадрите в гр. София и страната.

Центърът за СДК се намира в Ректората - Студентски град, ІІ-ри етаж, стаи № 203 и 205.

Ръководител на Центъра за СДК:

проф. Бисер Цолов, ДН
тел. (02) 40 14 288 и (02) 40 14 235
Мобилен: 0896-77-66-12

Инспектори СДК:


Анелия Еленкова
Тел/факс (02) 40 14 238

Е-mail: sdk@nsa.bg

 

 
 
Facebook Twitter Share