НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10785208 Картинка 6159716 Картинка 2793296 Картинка 8112926 Картинка 1932852 Картинка 7163964 Картинка 9401105 Картинка 3097310 Картинка 12135333 Картинка 8860654

Студентски съвет

Студентски съвет (СС) е орган, който има за цел да изявява и защитава общите интереси (спортни, интелектуални, социални, културни и др.) на студентите и докторантите от НСА “Васил Левски” и да служи като официално призната форма за връзка между студентите и управляващите органи на Академията на всички нива.

Студентски съвет при НСА “Васил Левски” членува и взема активно участие в дейността на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) на Република България.

За контакти:

Национална спортна академия
Студентски град, бл. 70, етаж 7, стая №700
e-mail: studentski.nsa@gmail.com

Списък на членовете на Студентски съвет

Председател
Иван Божидаров Пенков - ФС ФН: 206692

Членове
Алекс Бойков Темелакиев - ФС ФН: 36667
Александър Добромиров Добчев - ФС ФН: 36580
Васил Руменов Методиев - ФС ФН: 35227
Вая Асенова Иванова - ФОЗЗГТ ФН: 37433
Владислав Деянов Бонев - ФОЗЗГТ докторант ФН: 563
Георги Василев Велев - ФС ФН: 37112
Георги Стоянов Мутов - ФП ФН: 37733
Даниела Иванова Елинова - докторант ДП ТМСН
Иван Кръстев Иванов - докторант ДП ФВОС
Ивана Иванова Каръкова - ФП ФН: 37635
Иво Росенов Бешев - ФС ФН: 36590
Изабел Георгиева Михайлова - ФС ФН: 37042
Илия Станиславов Китанов - ФС ФН: 37327
Йоан Владимиров Стоичков - ФС ФН: 37136
Лъчезар Виталиев Николов - ФП ФН: 37732
Мариета Стоянова Димитрова - ФП ФН: 37751
Мария Валериева Крушовска - ФОЗЗГТ ФН: 37426
Мария Цветанова Димитрова - ФОЗЗГТ ФН: 35938
Михаил Валентинов Горанов - ФС ФН: 38091
Никола Георгиев Караманджуков - ФС ФН: 37110
Николай Георгиев Николов - ФС ФН: 37115
Пламен Лазаров Илиев - ФС ФН: 36579
Ралица Мирославова Радулова - ФН: 206908
Рая Венциславова Димитрова - ФС ФН: 36751
Рени Иванова Каракашева - ФП ФН: 35650
Светлозара Красимирова Георгиева - ФОЗЗГТ ФН: 35931
Симона Емилова Симеонова - ФС ФН: 37050
Симоне Юлиянов Игнатов - ФС ФН: 36589
Халил Хюсеин Халил - ФС ФН: 37948
 
Документи за изтегляне
pdf file
Правилник за дейността на Студентски съвет
pdf file
Процедури за сигнали, жалби и предложения от студенти и докторанти
    
 
Facebook Twitter Share