НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5190637 Картинка 9996298 Картинка 6326444 Картинка 7409538 Картинка 11937173 Картинка 9709108 Картинка 5181030 Картинка 2567100 Картинка 534592 Картинка 11760863
Анкети

В таблицата по-долу са приложени провежданите в НСА анкети, формулярите за тях
и анализ на резултатите от проведените изследвания.
Кликнете върху името на съответния файл за да го видите.

 


 

No.

 

Анкета

 

Резултати

 

Инфо

1

Анкети за кандидат-студентската кампания в НСА „Васил Левски“

r1_1.pdf
r1_2.pdf
r1_3.pdf
r1_4.pdf
r1_5.1.pdf
r1_5.2.pdf
r1_6.1.pdf
r1_6.2.pdf
r1_7.pdf

6,2017
6,2018
9.2019 
2020
09.2021
09.2021
09.2022,РО
09.2022,ЗО
09.2023

2

Анкети със студенти за учебния процес 

r2_1.pdf
r2_2.pdf
r2_3.pdf
r2_4.pdf
r2_5.pdf
r2_6.pdf
r2_7.pdf
r2_8.pdf
r2_9.pdf
r2_10.pdf
r2_11.pdf
r2_12.pdf
r2_13.pdf
r2_14.pdf
r2_15.pdf
r2_16.pdf
r2_17.pdf
r2_18.pdf
r2_19.pdf
r2_20.pdf
r2_21.pdf
r2_22.pdf
r2_23.pdf
r2_24.pdf
r2_25.pdf
r2_26.pdf
r2_27.pdf
r2_28.pdf
r2_29.pdf
r2_30.pdf
r2_31.pdf
r2_32.pdf
r2_33.pdf
r2_34.pdf
r2_35.pdf
r2_36.pdf
r2_37.pdf

Гимнастика
ТМФВ
Педагогика
Общо УФ
КТ в ортопедията
КТ при вътр. болести
КТ в хирургията
Общо КТ
ТМСТ
Гимнастика
Хандбал
Общо ТФ
ФП Волейбол, 5.2019
ФП Информат. 5.2019
ФС ОСТ, 5.2019
ФС Психология, 5.2019
ФОЗЗГТ(ЕПФФ), 5.2019
ФОЗЗГТ(ДБ), 5.2019 
ФС, Спорт за всички
ФС, ОНИС,12.2019
ФП, Волейбол, 12.2019
ФП, Лека атлетика,12.2019
ФП, Психология,12.2019
ФП, Анатомия,12.2019
ФОЗЗГТ, ЕПФФ,12.2019
ФОЗЗГТ,КТХирургия,12.2019
ФОЗЗГТ,КТ Нервни,12.2019
ТФ. 5.2018_1
УФ. 5.2018_1
Обща. 5.2018_1
1 курс. 5.2017
1 курс. 11.2017
1,2,3 курс ФОЗЗГТ_05.2020
1,2,3 к. ФС и ФП _05. 2020
1, 2, 3 курс - ФП, ФС, ФОЗЗГТ_01.2021
1,2,3,4 курс ФС, ФП, ФОЗЗГТ 05.2022
1,2,3,4 курс ФС, ФП, ФОЗЗГТ 05.2023

3 Анкети с преподаватели за учебния процес  r3_1.pdf
r3_2.pdf
r3_3.pdf
r3_4.pdf
r3_5.pdf
r3_6.pdf
r3_7.pdf
2017
2018
м 10.2019
ДФО_05.2020
Учебен процес 2020/21
Учебен процес 2022/23
Преподавателите от НСА - 10.2023
4 Анкети със студенти за изпитната сесия
6.2017 (1)
6.2017( 2)
6.2018
6.2018
6.2018
ФП 2.2019 г.
ФСпорт 2.2019
ФОЗЗГТ 2.2019
ОИС ФП,ФС,ФОЗЗГТ  3.2019
ФС 06.2019
ФП 06.2019
ОЗЗГТ 06.2019
Преподаватели, 2020
Студенти 2020
Студенти 2021
Студенти 2022
Студенти 2022
Студенти 02.2023
Студенти 07.2023
Студенти 02.2024

5

Анкети с дипломанти на НСА „Васил Левски“

 r5_1.pdf
r5_2.pdf
r5_3.pdf
r5_4.pdf
r5_5.pdf
r5_6.pdf
r5_7.pdf
r5_8.pdf
r5_9.pdf
r5_10.pdf
r5_11.pdf
r5_12.pdf
r5_13.pdf
r5_14.pdf
r5_15.pdf
2017
м. 06.2018 
м. 11.2018
м. 03.2019
Магистри 03.2019
Бакалаври 03.2019
11.2019
Бакалаври ФС, проведено 08.2022
Бакалаври ФП, проведено 08.2022
Бакалаври ОЗЗГТ, проведено 08.2022
Дипломанти бакалаври - 04.2023
Дипломанти магистри - 04.2023
Дипломирани бакалаври 10.2023
Анкети с дипломанти на НСА „Васил Левски“
Анкети с дипломанти на НСА „Васил Левски“
6 Анкети с външни потребители  r6_1.pdf
r6_2.pdf
r6_3.pdf
r6_4.pdf
r6_5.pdf
r6_6.pdf
r6_7.pdf
r6_8.pdf
r6_9.pdf
r6_10.pdf
r6_11.pdf
2017
4.2019
2020 г.
онлайн потребители на докторанти 07.2020
ПН 1.3 Педагогика
ПН 7.4 Здравни грижи и ОЗ
ПН 7.6 Спорт
ПН 7.6 Спорт - АФАС
ПН 7.6 Спорт - Сп. мениджмънт
ПН 7.6 Спорт - Сп.анимация
11.2023 - Външни потребители

7

Анкети за ОКС "Магистър"

r7_1.pdf
r7_2.pdf
r7_3.pdf
r7_4.pdf
r7_5.pdf

Сп. мениджмънт - 02.2019 г.
ДФО_05.2020
11.2020 г.
05.2022
Анкети за ОКС „Магистър“

8

Анкети за ОНС "Доктор"

2017 (1)
2017 (2)
12.2019
02.2020
Онлайн анкета 07.2020
07.2021
07.2023
9 Професионална ориентация на студeнтите - ОКС Бакалавър  r9_1.pdf
r9_2.pdf
r9_3.pdf
r9_4.pdf
r9_5.pdf
r9_6.pdf

Професионална ориентация на студeнтите - ОКС Бакалавър
10 Мотиви за кандидатстване в НСА  r10_1.doc
r10_2.pdf
r10_3.pdf
1 курс
1 курс, м.11.2019 г.
Анализ на анкета
11 Професионална реализация на студентите от НСА  r11_1.pdf

r11_2.pdf

4 курс
12 Кариерно развитие на завършилите студенти  r12_1.pdf
r12_2.pdf
11.2018 г.
03-05.2021
13 Професионална ориентация на студентите - ОКС Магистър    
14 Готовност на студента за дистанционно обучение

r14_1.doc

 
15 Готовност на преподавател за дистанционно обучение

r15_1.doc

 
16 Оценка на студентите за дистанционно предлагане на учебна дисциплина

r16_1.doc

 
17 Оценка на специалност (магистърска програма) в дистанционна форма на обучение (ДФО)    
18 Оценка на специалисти от НСА в дистанционна форма на обучение (ДФО) от външни потребители    
19  Проучване мнението на организациите-партньори на НСА r19_1.pdf
r19_2.pdf

Анкета № 19 от 03.2023
20  Проучване мнението на студентите относно провеждането на стажантската им практика. r20_1.pdf
r20_2.pdf
 
Анкета № 20 от 04.2023
 
 
Facebook Twitter Share