НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 272905 Картинка 9686686 Картинка 1666473 Картинка 5131474 Картинка 7105762 Картинка 6741579 Картинка 3617072 Картинка 342387 Картинка 3790965 Картинка 181519

Медицински център


Структура Приемно време и контакти Цени на услуги
 
Тел.: 0884666508
Медицинският център НСА-ЕООД се помещава на 1-ви етаж в сградата на НСА”В.Левски” на ул.”Гургулят”№1 и влючва кабинети за лекарски прегледи и консултации и кабинети за кинезитерапия и лечение с преформирани физикални фактори.

Предметът на неговата дейност включва: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на пациенти със заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, нервната система, сърдечносъдовата система; научна и учебна дейност.
 
 
Facebook Twitter Share