НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8487379 Картинка 5349083 Картинка 4834083 Картинка 10570888 Картинка 2295067 Картинка 8465983 Картинка 1210948 Картинка 8441238 Картинка 10550545 Картинка 4860893

Медицински център

Структура   Приемно време и контакти   Услуги  
 
Тел.: 0884666508
Медицинският център НСА-ЕООД се помещава на 1-ви етаж в сградата на НСА”В.Левски” на ул.”Гургулят”№1 и влючва кабинети за лекарски прегледи и консултации и кабинети за кинезитерапия и лечение с преформирани физикални фактори.

Предметът на неговата дейност включва: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на пациенти със заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, нервната система, сърдечносъдовата система; научна и учебна дейност.
 
??????? ??? Facebook Twitter Share