НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9357224 Картинка 5840424 Картинка 1578328 Картинка 10997414 Картинка 4971491 Картинка 8279356 Картинка 7719736 Картинка 7689267 Картинка 5128423 Картинка 71357

Медицински център

Структура Приемно време и контакти Цени на услуги
 
За контакт: +359 884 666 508
Медицинският център НСА-ЕООД се помещава на 1-ви етаж в сградата на НСА”В.Левски” на ул.”Гургулят”№1 и влючва кабинети за лекарски прегледи и консултации и кабинети за кинезитерапия и лечение с преформирани физикални фактори.

Предметът на неговата дейност включва: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на пациенти със заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, нервната система, сърдечносъдовата система; научна и учебна дейност.




 
 
Facebook Twitter Share