НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 979118 Картинка 1407104 Картинка 5284152 Картинка 10492064 Картинка 3771208 Картинка 9897761 Картинка 199310 Картинка 10562688 Картинка 2087281 Картинка 5353876
Структура

СТРУКТУРА НА БИБЛИОТЕКАТААкадемичната библиотека е самостоятелно звено в структурата на Национална спортна академия „Васил Левски”, която се ръководи от „Главен библиотекар”.
Академичната библиотека се състои от: централна библиотека намираща се в сградата на Ректората на НСА „Васил Левски”, в София, Студентски град и филиал, на ул. „Гургулят” №1, София.

 

 
 
Facebook Twitter Share