НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1839921 Картинка 9418757 Картинка 5378493 Картинка 7356893 Картинка 10335250 Картинка 9306858 Картинка 2282325 Картинка 5361174 Картинка 2551132 Картинка 7114538
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1 от ЗПК

Регистър на декларациите за несъвместимост
и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства
в декларациите за несъвместимост
за лицата по чл. 49, ал. 1 от ЗПК. 

 

 

 
Документи за изтегляне
pdf file
Декларация образец
    
 
Facebook Twitter Share