НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4186801 Картинка 5556014 Картинка 102124 Картинка 3884612 Картинка 4965086 Картинка 3571321 Картинка 6690244 Картинка 11116259 Картинка 10083212 Картинка 270393

Такси за кандидатстване и обучение 

 

Банкова сметка на НСА „Васил Левски"
IBAN: BG 83BNBG 9661 3100 1751 01 BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ - ЦУ
Основание: кандидатстудентска такса /такса обучение или др

 
??????? ??? Facebook Twitter Share