НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6298109 Картинка 9797368 Картинка 6812995 Картинка 12736 Картинка 11161751 Картинка 11984129 Картинка 8648988 Картинка 2325332 Картинка 1350010 Картинка 7980511

ЦНПДС (Център за научна и приложна дейност в спорта)

За ЦНПДС Дейност Апаратура Ценоразпис Контакти Полезни връзки

 

Центърът за научна и приложна дейност в спорта (ЦНПДС) е създаден с решение на Академичния съвет от 18.12.2012 г. с цел разширяването на научно-изследователската и приложна дейност, развивана от Научно изследователски институт (2004) и създадения към него Международен научен институт (2005).
В съответствие с научните приоритети на НСА, функционирането на Центъра е насочено към организиране и осъществяване на научноизследователска, експериментална и приложна дейност в сферата на физическото възпитание, спорта и общественото здраве.

 
??????? ??? Facebook Twitter Share