НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4178423 Картинка 10614716 Картинка 3254937 Картинка 10970716 Картинка 1380806 Картинка 8982871 Картинка 959854 Картинка 2891942 Картинка 6089552 Картинка 925834

Информация по Решение на Министерски съвет №441/04.06.21г

Списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от  OFAC - https://www.minfin.bg/bg/1523 
Документи за изтегляне
pdf file
Решение 441 на МС
pdf file
Писмо МОН
docx file
ДЕКЛАРАЦИЯ по Решение № 44104.06.2021г. на Министерски съвет на Република България
pdf file
Заповед № ЗП-806 18.06.2021г.
    
 
Facebook Twitter Share