НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9810586 Картинка 8795117 Картинка 6128065 Картинка 5038915 Картинка 8393776 Картинка 2216017 Картинка 11925849 Картинка 10834563 Картинка 5023961 Картинка 8559785
Процедура за ДМС през 2022

С решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски“ по Протокол № 19 от 02.06.2022 г. се открива процедура за допълнително материално стимулиране (ДМС) на научната и публикационна дейност за периода месец ноември 2021 г. – месец ноември 2022 г. Заявлението за кандидатстване за ДМС се подава в деловодството на НСА „Васил Левски“, к-т 111, НСА „Васил Левски“, Студентски град, в срок до 30.11.2022 г. Същото се изпраща и на имейл: cras@nsa.bg. 
 

РЕЗУЛТАТИ

по Проекта за допълнително материално стимулиране (ДМС) на научноизследователската и публикационна дейност в Национална спортна академия „Васил Левски“ за бюджетната 2022 година

РЕЗУЛТАТИ

по Проекта за допълнително материално стимулиране (ДМС) на научноизследователската и публикационна дейност в Национална спортна академия „Васил Левски“ за бюджетната 2022 година

Входящ №

Допуснати

Брой точки

1

СЛ-3467/ 21.10.2022

Да

111

2

СЛ-3466/ 21.10.2022

Да

190

3

СЛ-3609/ 02.11.2022

Да

107.5

4

СЛ-3627/ 02.11.2022

Да

212.5

5

СЛ-3601 /31.10.2022; СЛ-3853/ 16.11.2022

Да

77.5

6

СЛ-3650/ 03.11.2022

Да

190

7

СЛ-3690/ 04.11.2021

Да

90

8

СЛ-3725/ 07.11.2022

Да

264

9

СЛ-3798/ 10.11.2022

Да

130

10

СЛ-3791/ 10.11.2022

Да

250

11

СЛ-3845/ 15.11.2022

Да

249.8

12

СЛ-3841/ 14.11.2022

Да

155

13

СЛ-3842/ 14.11.2022

Да

155

14

СЛ-3850/ 15.11.2022

Да

128

15

СЛ-3818/ 14.11.2022

Да

852

16

СЛ-3860/ 16.11.2022

Да

45

17

СЛ-3854/ 16.11.2022

Да

30

18

СЛ-3866/ 16.11.2022

Да

569

19

СЛ-4045/ 25.11.2022

Да

185

20

СЛ-3917/ 21.11.2022

Да

141

21

СЛ-2942/ 21.11.2022

Да

74

22

СЛ-3943/ 22.11.2022

Да

100

23

СЛ-3950/ 21.11.2022

Да

339

24

СЛ-3951/ 21.11.2022

Да

75

25

СЛ-3952/ 21.11.2022

Да

80

26

СЛ-3953/ 21.11.2022

Да

150.25

27

СЛ-3873/ 17.11.2022

Да

278

28

СЛ-3874/ 17.11.2022

Да

228

29

СЛ-3941/ 21.11.2022

Да

320

30

СЛ-3961/ 22.11.2022

Да

51.67

31

СЛ-3962/ 11.23.2022

Да

69

32

СЛ-3978/ 22.11.2022

Да

295

33

СЛ-3980/ 24.11./2022

Да

400

34

СЛ-4011/ 23.11.2022

Да

135

35

СЛ-3976/ 22.11.2022

Да

260

36

СЛ-3902/18.11.2022, СЛ-4016/24.11.2022

Да

165

37

СЛ-3972/ 11.22.2022

Да

48.4

38

СЛ-3974/ 22.11.2022

Да

188

39

СЛ-4018/ 24.11.2022

Да

101.66

40

СЛ-4024/ 24.11.2022

Да

30

41

СЛ-4025/ 24.11.2022

Да

35

42

СЛ-4022/ 24.11.2022

Да

20

43

СЛ-4043/ 25.11.2022

Да

50

44

СЛ-4060/ 28.11.2022

Да

185

45

СЛ-4023/ 24.11.2022

Да

55

46

СЛ-4068/ 28.11.2022

Да

30

47

СЛ-4075/ 28.11.2022

Да

320

48

СЛ-4074/ 28.11.2022

Да

139

49

СЛ-4066/ 28.11.2022

Да

480

50

СЛ-4097/ 29.11.2022

Да

15

51

СЛ-4081/ 28.11.2022

Да

197.5

52

СЛ-4067/ 28.11.2022

Да

5

53

СЛ-4086/ 28.11.2022

Да

308.3

54

СЛ-4083/ 28.11.2023

Да

66.66

55

СЛ-4090/ 29.11.2022

Да

302

56

СЛ-4062/ 28.11.2022

Да

15

57

СЛ-4095/ 29.11.2022

Да

67.5

58

СЛ-4088/ 29.11.2023

Да

180

59

СЛ-4120/ 29.11.2022

Да

2.5

60

СЛ-4116/ 29.11.2022

Да

80

61

СЛ-4117/ 29.11.2022

Да

60

62

СЛ-4118/ 29.11.2022

Да

20

63

СЛ-4113/ 29.11.2022

Да

385

64

СЛ-4123/ 29.11.2022

Да

100

65

СЛ-4124/ 29.11.2022

Да

198.33

66

СЛ-4096/ 29.11.2022

Да

75

67

СЛ-4087/ 29.11.2022

Да

70

68

СЛ-4138/30.11.2022

Да

96.66

69

СЛ-4112/ 29.11.2022

Да

150

70

СЛ-4129/ 29.11.2022

Да

150

71

СЛ-4119/ 29.11.2022

Да

100

72

СЛ-4130/ 29.11.2022

Да

225

73

СЛ-4098/ 29.11.2022

Да

105

74

СЛ-4172/30.11.2022

Да

230

75

СЛ-4150/ 30.11.2022

Да

444.2

76

СЛ-4099/ 29.11.2022

Да

56.66

77

СЛ-4175/ 30.11.2022

Да

246.6

78

СЛ-4146/ 30.11.2022

Да

6.7

79

СЛ-4155/ 30.11.2022

Да

142

80

СЛ-4111/ 29.11.2022

Да

148

81

СЛ-4156/ 30.11.2022

Да

175.66

82

СЛ-4148/ 30.11.2022

Да

35

83

СЛ-4128/ 29.11.2022

Да

261.5

84

СЛ-4159/ 30.11.2022

Да

390

85

СЛ-4145/ 30.11.2022

Да

235

86

СЛ-4171/ 30.11.2022

Да

71.67

87

СЛ-4121/ 29.11.2022

Да

17.5

88

СЛ-4173/ 30.11.2022

Да

511.7

89

СЛ-4174/ 30.11.2022

Да

61.6

90

СЛ-4161/ 30.11.2022

Да

62.5

91

СЛ-4160/ 30.11.2022

Да

52.5

92

СЛ-4157/ 30.11.2022

Да

520

93

СЛ-4151/ 30.11.2022

Да

165.03

94

СЛ-4147/ 30.11.2022

Да

39

95

СЛ-4168/ 30.11.2022

Да

90

96

СЛ-4106/ 28.11.2022

Да

10

Прагово равнище – 100 т. и над 100 т. Стойност на 1 точка – 8.67.

 

 

 
 
Facebook Twitter Share