НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2870262 Картинка 10185448 Картинка 217689 Картинка 2208651 Картинка 4646373 Картинка 1654597 Картинка 201170 Картинка 9872938 Картинка 11378953 Картинка 5635175
Други курсове

  1. „Класически, спортен и източноазиатски масаж“

В тях могат да се обучават лица със завършено средно образование. Завършилите получават удостоверение за допълнително обучение.

Заявление за участие в специализация (курс) по СДК

Забележка: Подаденото заявление има информативен характер и не задължава кандидата да се включи в него, ако условията не го удовлетворяват. При сформиране на необходимата група кандидатите ще бъдат информирани за всички детайли относно провеждането на курса.

 
 
Facebook Twitter Share