НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3429872 Картинка 4343643 Картинка 11427442 Картинка 10923047 Картинка 7477530 Картинка 5368390 Картинка 6233106 Картинка 2287907 Картинка 4068947 Картинка 797246



Научно издателство НСА ПРЕС


Издателски научен съвет Книжарница Копирен център Научни периодични издания Персонал Полезни връзки Правилник за устройството и дейността Съобщения Учебно-методична литература





Научно издателство НСА ПРЕС


       Научно издателство НСА ПРЕС към Национална спортна академия „Васил Левски“ е създадено  през 2004 г. Дейността му е свързана с издаване на специализирана научна литература, научна периодика и учебно-методична литература на български и на чужд език, годишници, справочници, списания, както и с отразяването на значими спортни събития, конгреси, конференции, общи събрания. 
       В издателството се извършва научно рецензиране, висококомпетентна редакция и предпечатна подготовка на заявените издания.
       Научно издателство НСА ПРЕС не разполага със собствена печатна база и това налага ежегодно избиране на подизпълнител чрез възлагане на обществена поръчка и стриктно спазване на законовите разпоредби, като се набляга на отличното полиграфическо изпълнение на изданията.

 

Информация за издателството


 

Адрес: София 1700, ул. „Акад. Стефан Младенов“  №21
Студентски град,  НСА“Васил Левски”, Ректорат, етаж 2
тел. (02) 4014(258); (02) 4014(255); 0892 299701
тел. Книжарница (02) 4014(190)

 

 
 
Facebook Twitter Share